Referat af generalforsamling den 20. marts 2019

20. marts 2019 23:02 , af Jens Staadsen Petersen

 

Fraværende fra bestyrelsen var Lars Wollesen og Poul Schubert. Til stede var de øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt Peter og Birgitte Schöning, Karin Bonde, Hanne Alnor, Jens johannsen og Anna Marie Banasik.

Følgende punkter var på dagsordenen:

  • Benny Bruhn blev valg som dirigent.

Benny medbragte en ny klubsang, som han selv havde lavet. Dirigenten ville ikke berette, hvor meget profesionel hjælp han havde fået til at skrive sangen. Sangen kan findes under Aktiviteter -> Klubsang her på hjemmesiden.

  • Bestyrelsens beretning ved formand Lars Alnor. Lars berettede om en fin 2018-sæson med masser af godt vejr, købet af et nyt vandingsanlæg og en vellykket klubturnering. Lars kunne bl.a. meddele, at Preben König, som plejer at være klubbens træner, er kommet til skade. Vi skal finde en ny træner til sommerens planlagte træning.
  • Kasserer Claus Thomsen fremlagde regnskabet for 2018, og kunne berette om et overskud på 14.000 kr., hvilket bl.a. skyldes diverse tilskud og legater.
  • Behandling af indkomne forslag: Der blev fremlagt forslag om at erstatte 3. sæt i klubturneringskampe med en Tie-brak til 10. Man blev enige om at nedsætte et udvalg, der skulle kigge nærmere på dette.
  • Jens Staadsen Petersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Claus Thomsen blev genvalgt som kasserer.
  • Vores hidtidige revisor Ragna Christensen stopper som revisor. I stedet blev Erhardt Auerbach valgt som revisor og Peter Schöning fortsætter som revisor-suppleant.
  • Maria Bost-Jacobsen fremlagde forslag om etablering af en hard-court bane, og spurgte til, hvad det ville koste at etabelere en sådan. Det blev fremført argumenter for hellere at bygge en paddle-tennis-bane.
  • Klubens web master efterlyste opbakning omkring ibrugtagning af den GDPR-politik, som ligger på foreningens hjemmeside. Der var enighed om at anvende denne politik, jf. menupunktet ”Persondatapolitik” her på hjemmeside. Dog var der diskussion omkrig, hvordan klubben bedst håndterer persondata for medlemmer, som ikke aktivt melder tilbage til klubben om, at de accepterer klubbens persondatapolitik. 

Jens Staadsen Petersen tog referat af mødet.