Baneregler - Gråsten Tennisklub

Regler for benyttelse af tennisbanerne i GTK

Booking af baner

Der skal bookes baner via hjemmesiden HVER GANG inden der spilles på banerne. Dette er vigtigt, og skal overholdes, da vi ellers ingen dokumentation har for hvor meget banerne har været benyttet. Det er også vigtigt at du sletter din booking, hvis du bliver forhindret, så andre medlemmer kan booke banen.

Nøgle

Nøgle til klubhus og baner udleveres mod betaling af nøgledepositum. Se priser og regler vedr. nøgler på hjemmesiden. Dette kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.
Bemærk: Nøgler er kun til personlig brug og må ikke udlånes. Misbruges dette er det bortvisningsgrund!

Benyttelse af anlægget:

Baner og klubhus er kun til rådighed for klubbens medlemmer, og skal altid efterlades i aflåst stand, når man som den sidste forlader hus og baner, uanset hvornår på dagen dette sker.

Banevedligeholdelse

Vær venligst omhyggelig og påpasselig med at få banerne ordentlig fejet og klargjort efter endt spil, så de kan forblive i god stand hele sæsonen. Følg og respekter i øvrigt baneformandens anvisninger.

Faciliteter

Klubben disponerer over 3 rødgrusbaner beliggende adressen Ahlefeldtvej 4, lige bag Ahlmannsparken. Banerne er udstyret med automatisk vandingsanlæg. I tilknytning til banerne finder du vores klubhus. Omklædnings- og badefaciliteter forefindes i Ahlmannsparken, og nøglen dertil finder du i klubhuset. .