Regler for benyttelse af boldmaskinen i Gråsten Tennisklub

                                                                            

Hver gang du ønsker at benytte boldmaskinen skal følgende gøres:

  1. Boldmaskinen skal bookes via klubbens hjemmeside. Vælg boldmaskinen som din partner når du booker banen.
  2. Boldene til boldmaskinen ligger i et skab bagest i klublokaltet. 
  3. Du har ansvaret for at boldene efter endt brug kommer tilbage i skabet og at dette bliver låst. (Der er i alt 72 stk. bolde af mærket Wilson)
  4. Skulle det ske at en bold skydes væk og ikke kan findes igen, så noteres det på sedlen i skabet.
  5. Hvis der sker skader på boldmaskinen, skal dette noteres på sedlen i skabet, så den næste bruger ved, hvad det er, der ikke virker. Derudover skal der sendes en mail til bestyrelsen, så de er orienteret.
  6. Boldmaskinen står i klubhuset og skal sættes tilbage i klubhuset i samme stand.
  7. Når boldmaskinen har været brugt, skal den tilsluttes opladeren, så den oplades til næste bruger.
  8. Hvis det regner må boldmaskinen IKKE benyttes.

Boldmaskinen vil ydermere kunne benyttes om torsdagen, hvor vi har torsdagsspil for seniorer fra 19 til 21. Her vil du også kunne få en instruktion i hvordan maskinen virker.

Vi håber, at vi med ovenstående regler fortsat kan tilbyde vores medlemmer at anvende boldmaskinen efter behov. 

Med tennis-hilsener

Bestyrelsen GTK