Indmeldelse og betaling

Indmeldelse  og betaling:
Indbetal venligst kontigent på konto nr. 8010-1039172 med angivelse af navn/navne, fødselsdagsdato og mail-adresse. 
Betal i god tid, hvis du vil være sikker på, at dit nummer er klar til sæsonstart, eller mød op i klubhuset og betal til bestyrelsen. 
Kontingent:
Juniorer: Født 2001 eller senere                               300 kr. (pt. kan vi desværre ikke tilbyde juniortræning)
Seniorer: Født 2000 eller før                                    600 kr.
Familie-/husstandskontingent      gælder for familier med samme adresse. Dvs. mor og far og hjemmeboende børn under 18 år.    1.000 kr.
Benyttelse af boldmaskinen:   100 kr/person pr. sæson.
Særkontingent.
For studerende eller tidligere medlemmer af klubben er det muligt at spille i sommerferien fra uge 27 til uge 33 for 200 kr. 
 HUSK !!  Sidste frist for kontingentindbetaling er d. 25. maj 2019.  Det er derefter ikke muligt at booke baner via hjemmesiden.
UDLEVERING AF NØGLER SE UNDER PUNKTET NØGLER