Referat af generalforsamling den 18.06.2020

19. juni 2020 10:14 , af Jens Staadsen Petersen

Referat af generalforsamling den 18. juni 2020 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. Til stede var envidere Peter og Birgitte schöning, Per Anders Jensen, Jan Christen, Ragna Christensen, Karin Bonde og Anna Marie Banasik.

(Ordfører Benny Bruhn)

1) Generalforsamling godkendt.

   Fællessang.

2) Formandens beretning:
  I 2019 stoppede Carolin Wozniky.
  I 2019 fik klubben 2 nye medlemmer til tennissportens dag.
  Jahn Lohse vandt DM.
  Vi udskiftede Hedeselskabet med Sport Trading Aps (til at lave baner).
  Klummesterskab startde midt i maj 2019.
  I uge 42 lukkede vi banerne ned.
  I uge 43 startede skumtennis i nye flotte lokaler.
  I 2020 kom Corona-virus. Vi fik mange nye medlemmer.
  Midt april var banerne klar.
  I 2020 havde vi 2 træningshold under træning fra Preben Königg.
  Klubmesterskabet vil blive afholdt den 12/9, men forinden skal der afvikles 95 kampe.

3) Fremlæggelses af regnskab ved Claus Thomsen:
  Første år nogensinde med underskud (pga. ekstraordinære udgifter til reparation af vandingsanlæg).
  Økonomi og kassebeholdning ellers fin.

4) Behandling af indkomne forslag:
  Kasserer er blevets spurgt om bestyrelsen kan gives tilladelse til at 2 ikke-medlemmer spiller
  med på 1.holdet for 100 kr. pr. gang. (klubben har for få spillere på højt niveau). Lang debat omkring for og imod. Ingen afgørelse truffet p.t. - vil blive
  truffet på næste bestyrelsesmøde.

5) Valg af bestyrelse og suppleant:
  Paus Schubert (næstformand) genvalgt.
  Lars Alnor trækker sig som formand. En ny vælges på næste bestyrlsesmøde.
  Paul Schuber holdt takketale for den afgåede formand.
  Benny Bruhn (besyrelsesmedlem) genvalgt.
  Bestyrlse udviddes med Peter Schöning.
  Lars Wollesen (besyrelsesmedlem) genvalgt.
  Palle Høst (besyrelsesmedlem) genvalgt.

6) Valg af revisor og revisorsuppleant:
  Sofie Blaske Nielsen genvalgt, Erhard Auerbach genvalgt.

7) Eventuelt:
  Gamle nøgler vil blive inddraget og nye udleveres pga. problemer med låsen til baner og klubhus.
  Tak fil Sponsor Taster Wine og medsponsor Fuglesang for øl og vand til generalforsamling.

 Jens Staadsen Petersen tog referat af mødet.